Genel Sonuçlar

Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi’nde yönetim kurulunun yönlendirmesi ve gözetimi, uygulamalar, kapsam ve sürekli öğrenme olmak üzere üç ana başlıkta değerlendirme yapılmaktadır. Bu araştırma ile Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri’nin sürdürülebilirlik çalışmalarının sürdürülebilirliğini destekleyecek yönetişim iklimine (süreçler, kişiler, teşvikler ve şirket kültürü) ne derece sahip olup olmadıkları incelendi. Buna ek olarak, sürdürülebilirlik yaklaşımının paydaşlar, değer zinciri ve coğrafyalar bazında kapsamı ve sürekli gelişmenin öğrenme döngüsü yoluyla şirket çalışmalarına dâhil edilmesi değerlendirildi. Bu çerçevede belirlenen kriterlerle 197 Küresel Sürdürülebilirlik Lideri değerlendirilerek, sürdürülebilirlik yönetişim kalitesine göre 5 gruba ayrıldı.

Bulgularımıza göre sürdürülebilirlik yönetişimi kalitesinde ülke ve sektör bazında farklılıklar mevcut. Ayrıca küresel girişim ve yaklaşımları (UNGC, GRI, SASB, <IR> vb.) benimsemenin, sürdürülebilirlik yönetişim kalitesinde anlamlı bir fark yarattığı ve sürdürülebilirlik raporlaması açısından iyileşmeyi hızlandırdığı gözlemlendi.

Bulgular

 • Almanya ve Güney Afrika şirketleri sürdürülebilirlik yönetişiminde ön sırada yer alıyorlar.
 • Hedef belirlemedeki gelişmelerle birlikte, Alman şirketleri bir önceki yıla göre sürdürülebilirlik yönetişiminde gelişme gösterdiler. Almanya’yı, İngiltere ve Amerika’daki şirketler takip ediyor.
 • Türkiye’deki şirketler sürdürülebilirlik yönetişimi açısından mesafe kat ederken, Hindistan şirketleri özellikle yetkinlik matrisi paylaşımını ve yerelin güçlendirilmesini önceliklendiriyor,sürdürülebilirlik yönetişiminde gelişme gösteriyorlar.
SGS2021: Küresel Sürdürülebilirlik Liderlerinin Gruplar Bazında Ülkelere Göre Dağılımı
 • Güney Afrika’daki Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri’nin %75’inden fazlası, Almanya’daki şirketlerin ise %70’inden fazlası 1. veya 2. grupta yer aldılar. Bu ülkeleri sırasıyla Hindistan, İngiltere, Amerika, Çin ve Türkiye takip ediyor.
 • İngiltere’deki Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri’nin %51’inden fazlası, 1. veya 2. grupta yer alıyor. 2020 Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi’ne kıyasla İngiltere’den 1. grupta yer alan şirketlerin oranı %49’dan %32’ye düştü (SGS 2019’da %30).
SGS2021: Küresel Sürdürülebilirlik Liderlerinin Gruplar Bazında Sektörlere Göre Dağılımı
 • Doğal Kaynaklar, Tüketim Ürünleri, Telekom, Gıda, Otomotiv, Kimya ve İlaç sektörlerindeki Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri’nin %50’sinden fazlası 1. veya 2. grupta yer alıyor.
 • 2020 Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi’ne kıyasla 1. ve 2. grupta yer alan Doğal Kaynaklar sektöründeki şirketlerin oranı %26, Gıda sektöründeki şirketlerin oranı ise %17 artış gösterdi.
SGS2021: Küresel Sürdürülebilirlik Liderlerinin Gruplar Bazında İnisiyatiflere Göre Dağılımı
 • Küresel girişim ve yaklaşımları benimsemek, Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri’nin sürdürülebilirlik yönetişim kalitesinde anlamlı bir fark yaratıyor.
 • Entegre Raporlama (<IR>) yapan Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri’nin %74’ü 1. veya 2. grupta yer alıyorlar.
 • SASB Raporlaması yapan şirketlerin %52’si 1. veya 2. grupta yer alıyorlar.
 • GRI Raporlaması yapan şirketlerin yarısından fazlası 1. veya 2. grupta yer alıyor.
SGS2021: 1. Gruptaki Şirketlerden Ülke Bazında En İyi Performans Gösterenler
SGS2021: 1. Gruptaki Şirketlerden Sektör Bazında En İyi Performans Gösterenler