EKOSİSTEMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Bulunduğunuz ekosistemi yönetmek, şirketin faaliyet gösterdiği çevre, toplum ve ağlara yönelik sorumluluk üstlenmeyi kapsar. Çevre bilinci ise gelecek nesiller için doğal kaynakların devamlılığını sağlamak adına su kaynaklarının veya biyolojik çeşitliliğin korunması anlamına gelir. Toplum bilinci, topluma yatırım yapmayı ve farkındalık, kampanyalar ve eğitimler yoluyla şirketin faaliyet gösterdiği ekosistemdeki paydaşları olumlu yönde etkilemeyi kapsar. Yönetişim açısından bilinçli olmak ise iş ortamını iyileştirme konusunda sorumluluk üstlenmeyi içerir. Ekosistem sorumluluğu, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na yönelik etkiyi hızlandırmak için kamuda, özel sektörde ve toplum genelinde veya aynı sektördeki rakipler arasında alışılmışın dışında ortaklıklarda bulunmayı gerektirir.

SGS 2022 Sürdürülebilirlik Sorumluluğu

İyi Uygulama Örnekleri

Öneriler

  1. Hem şirketi hem de içinde bulunulan ekosistemi (çevre, toplum, ortaklıklar) yönetmek: Şirketler, faaliyet gösterdikleri ekosistem ve toplumun gelişimine yönelik sorumluluk üstlenmelidir. Sürdürülebilirlik ancak paydaşlar arasında iş birliği ve birlikte hareket etme ile sağlanabilir.

  2. Stratejilerle ilişkilendirmek ve etki için önceliklendirmek: Şirketler; çevresel, sosyal ve yönetişim ile ilgili konuları bünyelerinde değerlendirirken daha proaktif ve ileriye dönük bir bakış açısını benimsemelidir.

  3. Paydaşlar için katkıyı ölçmek: Çevresel, sosyal ve yönetişim ile ilgili öncelikleri, ilgili paydaş gruplarıyla ilişkilendirilmeli ve etkiler ölçülmelidir.

  4. Etkiyi artırmak için az ama öz alana odaklanmak: Şirket organizasyonunun olumlu etkileri en fazla, olumsuz etkileri en az tutma konusundaki potansiyeline bağlı olarak strateji hedeflerini ilgili çevresel, sosyal ve yönetişim ile ilgili konularla ilişkilendirilmelidir. Bu konulardaki faaliyetlere liderlik ederken bu gündemi aynı zamanda önemlilik kavramı ile ilişkilendirmelidir.

  5. Spesifik olmak: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları alt hedefleriyle ilişkilendirme yapılmalıdır.

  6. Hedef belirlemek ve kaydedilen ilerlemeyi ölçmek: Doğrudan katkınızı ölçün, kilit performans göstergeleri ve SMART hedefler belirleyin. Faaliyetler, öğrenmeye yönelik bir zihniyet ve iş birliği yardımıyla sistemlerde köklü değişikliğe öncü olun ve etkinizi somut bir biçimde gösterin.

  7. Eksikleri gidermek için bir eylem planı oluşturmak ve bu planı paylaşmak: SKA’lar 2030 yılı için uzun vadeli hedefler. Bu nedenle SKA’lara ulaşmak, uzun vadeli düşünme ve öğrenmeye yönelik bir zihniyet gerektirir. Hedeflerine giden yolda eksiklerini fark eden ve bunlara çözüm üretmek için eylem planı açıklayan şirketler, SKA yolculuğunda faaliyetlerini sürekli iyileştirmeye elverişli konumda olacaklar. Bu şekilde yayımlanan eylem planları, yatırımcılara da durumun üstlenildiğine yönelik olumlu bir işaret niteliğindedir.

  8. Etki alanındaki ekosistemi düşünmek: Değer zincirini dikkate alarak değer zincirindeki etkilerini güçlü bir şekilde kullanan şirketler, yarattığı etkiyi de önemli ölçüde artırabilir.

  9. Hem sektör hem sistem düzeyinde etkiyi artırmak için ortaklıklar kurmak: İlerleme ve inovasyon hızının artması, gerçek etki yaratmak ve etkinin ölçeğini büyütmek için ortaklıklar esastır.

SGS 2022 SKA’lar ile İlişkilendirmede En Başarılı Şirketler