GENEL SONUÇLAR

Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi değerlendirme kriterleri; yönetim kurulunun yönlendirmesi, uygulamalar ve kapsam, yönetim kurulunun gözetimi ve sürekli öğrenme olmak üzere dört ana başlıktan oluşmaktadır. Bu araştırma ile Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri’nin sürdürülebilirlik çalışmalarının sürdürülebilirliğini destekleyecek yönetişim iklimine (süreçler, kişiler, teşvikler ve şirket kültürü) sahip olup olmadığı incelendi. Buna ek olarak, sürdürülebilirlik yaklaşımının paydaşlar, değer zinciri ve coğrafyalar bazında kapsamını ve sürekli gelişmenin öğrenme döngüsü yoluyla şirket çalışmalarına dâhil edilip edilmediği değerlendirildi. Bu kapsamda belirlenen kriterler ile 200 Küresel Sürdürülebilirlik Lideri değerlendirilerek, sürdürülebilirlik yönetişim kalitesine göre 5 gruba ayrıldı.

Bulgularımıza göre sürdürülebilirlik yönetişimi kalitesinde ülke ve sektör bazında farklılıklar mevcut. Ayrıca küresel girişim ve yaklaşımları (UNGC, GRI, SASB, <IR> vb.) benimsemenin, sürdürülebilirlik yönetişim kalitesinde anlamlı bir fark yarattığı ve sürdürülebilirlik raporlaması açısından iyileşmeyi hızlandırdığı gözlemlendi.

SGS 2022 Küresel Sürdürülebilirlik Liderlerinin Gruplar Bazında Ülkelere Göre DağılımıSGS 2022 Küresel Sürdürülebilirlik Liderlerinin Gruplar Bazında Sektörlere Göre DağılımıSGS 2022 Küresel Sürdürülebilirlik Liderlerinin Gruplar Bazında İnisiyatiflere Göre Dağılımı SGS 2022 1. Gruptaki Şirketlerden Ülke Bazında En İyi Performans GösterenlerSGS 2022 1. Gruptaki Şirketlerden Sektör Bazında En İyi Performans Gösterenler