ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ÜCRET VE PRİMLERİ

Yönetim ekibini sürdürülebilirlik fırsatlarına odaklanmaya teşvik etmek ve sürdürülebilirlik uygulamalarının günlük karar mekanizmalarına yerleşmesini sağlamak için, yönetim kurulları performans mekanizmalarını şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim konularındaki öncelikleri ile ilişkilendirmelidir. Yönetim kurulları, yönetici ücret ve primlerini stratejik sürdürülebilirlik hedefleriyle ilişkilendirerek ve performans bazlı ödemeleri sürdürülebilirlik göstergelerine bağlayarak yöneticilerin sürdürülebilirliğe odaklanmasını sağlayabilir.

SGS 2022 Yönetici Ücret ve Primleri

İyi Uygulama Örnekleri

Öneriler

  1. Çevresel, sosyal ve yönetişim ile ilgili, finansal performans için önemli ve uzun vadeli stratejilere uygun göstergeleri belirlemek: İş süreçlerine en yakın ve önemi en yüksek olan konular hakkında ölçütler tanımlanmalıdır. Örneğin kömür sektöründeki şirketler için karbondioksit emisyonları, maden ve inşaat sektörlerindeki şirketler için iş sağlığı ve güvenliği, tüketim ürünleri sektöründeki şirketler için ise iş gücünde çeşitlilik, diğerlerinden daha önemli konular olabilir. İyi uygulama örnekleri, seçilen kriterlerin strateji ve performans hedefleriyle nasıl ilişkilendirildiğini göstermektedir.

  2. Önemli sürdürülebilirlik ve çevresel, sosyal ve yönetişim ile ilgili hedefleri yönetici ücret ve primleriyle ilişkilendirmek: Sürdürülebilirlik konusunda kurumsal hesap verebilirliği artırmak ve yöneticileri sürdürülebilirliğe odaklamak adına yönetici ücret ve primlerini önemli çevresel, sosyal ve yönetişim ile ilgili hedeflere bağlayın. Bu konuda önde gelen şirketler:

    • İleriye dönük, net, kullanılabilir, tekrarlanabilir, karşılaştırılabilir ve zamana bağlı ölçütler seçmekte,

    • Sürdürülebilirlik kriterlerinin, iş stratejilerine uygun bir zaman planı ve üstün performansı ödüllendirmeye yönlendiren bir yapı ile genel ödüllendirme çerçevesinin anlamlı bir bileşeni olmasını sağlamakta,

    • Sürdürülebilirlik hedefleri uzun vadeli planlama ve hızlı eylem gerektirdiği için, hem kısa hem uzun vadeli hedefler belirlemektedir.

  3. Sürdürülebilirlik konusunda kararlılığı göstermek için paydaşları özenli ve nitelikli bir biçimde bilgilendirmek: Küresel Sürdürülebilirlik Liderlerinin iyi uygulama örneklerinde şirket faaliyetlerinin gerekçesi, iş stratejisiyle uyumlu ölçütler eşliğinde net bir biçimde paylaşılıyor. Bu bilgilendirici uygulama, yatırımcılara performans ve ödemeleri çevresel, sosyal ve yönetişim ile ilgili hedeflerle karşılaştırarak değerlendirme olanağı tanımaktadır. Sektördeki diğer şirketlerle karşılaştırmalı değerlendirme yapmak ve yönetici ücretlerini ortalama bir çalışanın maaşı cinsinden açıklamak, şirketlerin yatırımcılara faydalı bilgi sağlama yollarına örnektir.

  4. Sürdürülebilirliği şirket organizasyonunun tamamında performans yönetim sistemlerine entegre etmek: Yönetici ücret ve primlerini sürdürülebilirlik kriterleriyle ilişkilendirmek entegrasyonun ilk adımıdır. Tüm organizasyonu sürdürülebilir değer yaratmaya yönlendirmek için organizasyonun her düzeyindeki performans yönetim sistemleri, sürdürülebilirlik kriterleriyle uyumlu olmalıdır.

SGS 2022 Yönetici Ücret ve Primleri’nde En Başarılı Şirketler